Historia

Optagonen AB historia

Optagonen har varit verksam sedan 2015 med mål att skapa musik med skolelever och fritidsgårdar. Genom tiden har vi samarbetat med många musiker, många av dem jobbar vi fortfarande med och andra har vi valt att inte fortsätta samarbetet med. Tillsammans med våra konsulter har man inspirerat ungdomar till att skapa musik genom att lära eleverna hur man skriver text och sjunger i en mikrofon. Genom tiden har verksamheten utvecklats till mer än bara musik till skolelever. Alla våra konsulter är utbildade och använder musik och andra kulturformer som ett verktyg för att bygga upp självkänslan hos unga. Genom att bryta ner idealiseringen och lyfta upp självförtroendet hos eleverna kan dem enklare kliva ut ur sin komfortzone och tillsammans skapar vi t ex. Musik, Konst, Dans men även programmering och teknik. Vi har även täta samarbeten med kommuner och bidrar till en meningsfull fritid för unga.

År 2020

Turbulent med stabilt år

Sent under 2019 in till 2020 bestämmer man sig att byta namn till Optagonen Workshops.
Namnbyten förekommer i alla branscher, när detta händer är det oftast en indikation på förändring i bolagets vision eller en förändring i bolagets grundläggande värderingar som man då väljer att ta ett nytt kliv med ett nytt namn.

Nu har Optagonen AB dubblat antalet workshops samt utvecklat ett nätverk genom åren. Vi kan erbjuda fler workshops med fler inriktningar så som dans, video, och teknik för att nå ut till fler men främst för att kunna vara en del av en större rörelse för inspiration och förbättringar på flera samhällsplan.

Under 2020 slog vi flera rekord på antalet workshops, kommuner vi besökt, antalet lyssnare på Spotify m.m. Man har även mognat och bedriver verksamheten professionellt med uppföljning och analyser. Från att tidigare endast skapa musik med ungdomar har man nu en mycket mer omfattande roll i samhället och tätare samarbeten med kommuner. Man strävar för en förbättring kring psykisk ohälsa bland unga och skapar en bättre gemenskap och gruppdynamik mellan olika ungdomsgrupper.

Man kan inte heller blunda för viruset Covid-19 som gjorde att vi behövde skapa digitala workshops och snabbt anpassa oss efter folkhälsomyndighetens rekommendationer.

År 2019

Nå ut, inspirera och förändra

Tidigt under 2019 börjar en omfattande omstruktureringen i verksamheten, vi ställer nu högre krav på producenter och inspiratörer för att kvalitetssäkra våra workshops. Man planerar för hur verksamheten ska styras och försöker bygga nya samarbetspartner och i samband med detta väljer man att starta nya samarbeten.

Under omstruktureringen blir Robin Karlsson (Rob Milo) tillfrågad om han vill ha en plats i styrelsen för Optagonen AB, Robin har sedan 2018 jobbat som producent för Optagonen och accepterar erbjudandet.

År 2018

En ny styrelse

Optagonen AB växer allt mer, allt fler skolor och fritidsgårdar är intresserade av våra workshops och man behöver expandera ytterligare för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Uygar med en teknisk utbildning påbörjar digitaliseringen, allt från sociala medier till kundhantering digitaliseras. Samarbetet mellan Uygar och Optagonen blir allt tätare och Uygar erbjuds en plats i styrelsen för att vara med och utveckla verksamheten

Mattias Asserståhl som är en bekant till David blir även erbjuden en plats i styrelsen som suppleant för att utveckla försäljningen.
Efter en lyckad lansering av Ubåtssafari får Optagonen en media-boost från bland annat GP, SVT och P4. Resultaten av Ubåtssafari gör att vi blir verifierade som proffsiga och omtalade bland skolor och media, med utgångspunk att ”alla” kan låta som trovärdiga popartister.

År 2016 – 2017

Ett avgörande år

När man har byggt upp en fungerande modell med ett fåtal workshops i månaden bestämmer man sig för att expandera. Under augusti 2016 kliver Daniel Pagrotsky in som Affärsutvecklare/Säljare. Daniel Pagrotsky som avslutat sin tjänst som VD på theworldofshoes.com tackar då ja till erbjudandet. Parallellt jobbar man med ett projekt "Ubåtssafari" med Brunnsbo musikklass i Göteborg tillsammans med Uygar Duzgun (artistnamn Scott Millien) som producerar och mixar låten och efter projektet blir Uygar allt mer involverad i Optagonen.

Artikeln ändrades: 6-jan-2020
Artikeln uppdateras i samband med förändring i organisationen