Historia

Optagonen AB historia

Optagonen AB:s historia
Optagonen har varit verksam sedan 2015 med målet att skapa musik med skolelever och fritidsgårdar. Sedan starten har vi samarbetat med många musiker som vi fortfarande arbetar med medan vi valt att avsluta vårt samarbete med andra.
Tillsammans med våra konsulter har vi inspirerat ungdomar till att skapa musik genom att lära dem hur man skriver text och sjunger i en mikrofon. Alla våra konsulter är utbildade och använder musik och andra kulturformer som ett verktyg för att bygga upp självkänslan. Under åren har verksamheten utvecklats till mer än musik för skolelever och genom att lyfta självförtroendet hos eleverna får vi dem att kliva ut ur deras komfortzon och tillsammans skapar vi konst, dans men även programmering och teknik. Vi har täta samarbeten med kommuner och bidrar till en meningsfull fritid för unga.

2023

Optagonens Första Lärar-Workshop

2023 har varit ett år av anmärkningsvärd tillväxt och kreativitet för Optagonen AB. Vi är stolta över att ha utvidgat ett tätare samarbete med nya kommuner som Gotland, Halmstad, Hylte, Malmö och fler! Vårt team har även välkomnat nya talanger som Anastasia Sandberg, Per Berglin, Tim Lindfors, Black Moose, Melpo Meliz, Kristoffer Nilsson vilket har bidragit till vår kreativa kraft.

Ett betydande framsteg 2023 var lanseringen av vår första workshop för lärare, där de fick lära sig att skapa egna podcastavsnitt som vi publicerat på Spotify. Detta markerar en ny era av pedagogisk innovation för Optagonen. Genom ständigt sträva efter förbättring baserat på detaljerad feedback från både lärare och elever har vi kunnat förädla många av våra workshoppar.

Våra deltagare ❤️ har spelat en ovärderlig roll i vår resa, där hela 4590 elever från hela Sverige skapat och släppt över 100 låtar på Spotify. Fördelade över cirka 14 album och då räknar vi bara våran låtskrivarverkstad! Denna prestation visar på den kreativa potential som Optagonen AB har uppmuntrat.

2023 blev även ett lärorikt år då en ökning av bokningar pressade vår kapacitet, vilket ledde till att vi initierade utvecklingen av ett online bokningssystem. Detta system tillåter inte bara en smidigare bokningsprocess, men ger även kommunerna möjlighet att hålla koll på allt de bokat samt se sina offerter och annan relevant information.

Vi vill även uppmärksamma en betydande organisationsförändring. Robin, som tidigare tjänstgjort som vice VD, har nu tagit sig an nya ansvarsområden inom Optagonen AB. Vi är djupt tacksamma för Robins engagemang och ser fram emot hans fortsatta värdefulla insatser i dessa nya funktioner.

Inför framtiden ser vi fram emot att presentera nya workshoppar 2024, som bland annat innefattar workshop för lärare, seniorer och företag men även nya kulturaktörer så klart! Ett stort tack till alla våra deltagare, särskilt de fantastiska eleverna, för att ha gjort detta år till ett av de mest minnesvärda. Tillsammans ser vi fram emot ännu ett år av framgång och kreativitet.

2022

AI-teknologi & Viktiga samarbeten

Optagonen AB har haft ett framgångsrikt år. Vi har etablerat viktiga samarbeten med kommuner och konsulter som har bidragit till vår tillväxt. Vi har också haft möjlighet att ta emot expertrådgivning om marknadsföringsstrategier och varumärkesbyggande, vilket har hjälpt oss att effektivt nå våra målgrupper.

Vår expansiva inställning har gett oss möjligheten att rekrytera fler talanger till vår organisation samt förbättra vår service till kunderna. Vi strävar alltid efter att uppfylla de höga standarder vi har satt upp för oss själva och vi har mött många nya, inspirerande personer under året.

Vi är också engagerade i att undersöka hur teknologi kan stödja vår digitala transformation och skapa innovativa lösningar som ger affärsnytta. Vi har redan börjat använda AI för att snabbare och mer effektivt producera material för våra plattformar och tror att det kommer att fortsätta att spela en central roll i vår verksamhet.

Vi är glada över den ökade mängden jobbansökningar jämfört med tidigare år, vilket visar på ökat intresse för vår verksamhet. Vi ser fram emot att välkomna nya medarbetare till vårt team och publicera mer information om våra kulturaktörer i början av 2023. Redan nu kan läsa mer om Anna Gustafsson som började sent i december.

2021

Fantastisk år!

Vi är glada över att kunna sammanfatta 2021 med några fantastiska nyheter! Vi vill välkomna två nya medarbetare, Mattias Majetic och Peter Andersson. De har visat stort engagemang i sina roller och har gjort betydande bidrag till vårt team. Tack vare deras insatser har vi kunnat åstadkomma mycket i år. Vi är övertygade om att dem kommer att fortsätta att vara värdefulla i vårt team och vi ser fram emot att se stora saker från dem i framtiden. Vi vill också lyfta fram vår koordinator Mikel Skönfors som har lyckats skapa nya samarbeten och en stabilare framtid för Optagonen. Mikaels engagemang och hårda arbete har varit avgörande för att vi ska kunna nå våra mål. 

Optagonen letar alltid efter nya sätt att engagera och inspirera sina deltagare. Vi välkomnade även nya producenter, konstnärer och videokreatörer vilket har gjort det möjligt för oss att erbjuda nya workshoppar som Musikvideo, Sagotajm, Podcast, Soundtrap och Spoken Words. Vi är glada över att ha fått så många förfrågningar om att arbeta med oss. Det är ett bevis på vårt hårda arbete och engagemang att så många vill vara en del av vårt team. Vi är fast beslutna att upprätthålla vår höga standard och leverera bästa möjliga workshoppar och tjänster till våra kunder. Vi ser med spänning på framtiden och ser fram emot att fortsätta vår tillväxt under de kommande åren - tillsammans kan vi uppnå stora saker. 

Tack vare alla deras insatser får vi en fantastisk start på 2022!

År 2020

Turbulent men stabilt år

Namnbyten förekommer i alla branscher och sent under 2019 in till 2020 bestämde vi oss för att byta namn till Optagonen Workshops. När detta händer är det oftast en indikation på förändring i bolagets vision, eller en förändring i bolagets grundläggande värderingar, och man väljer då att ta ett nytt kliv med ett nytt namn.

Optagonen har dubblat antalet workshoppar samt utvecklat ett gediget nätverk genom åren. Vi erbjuder nu workshoppar med inriktning på dans, video, och teknik för att nå ut till fler, men främst för att kunna vara en del av en större rörelse för inspiration och förbättringar på flera plan i samhället.

Under 2020 slog vi flera rekord på antalet utförda workshoppar, kommuner vi besökt och antalet lyssnare på Spotify m.m. Vi har mognat och bedriver verksamheten professionellt med uppföljning och analyser. Vi strävar efter en förbättring av psykisk ohälsa bland unga och att skapa en bättre gemenskap och gruppdynamik mellan olika ungdomsgrupper.

Man kan inte heller blunda för viruset Covid-19 som gjorde att vi behövde skapa digitala workshoppar och snabbt anpassa oss efter folkhälsomyndighetens rekommendationer.

År 2019

Nå ut, inspirera och förändra

Nå ut, inspirera och förändra
Tidigt under 2019 börjar en omfattande omstrukturering i verksamheten. Vi ställer nu högre krav på producenter och inspiratörer för att kvalitetssäkra våra workshoppar. Vi planerar för hur verksamheten ska styras och försöker hitta nya samarbetspartners och i samband med detta väljer vi att starta nya partnerskap.

Under omstruktureringen blir Robin Karlsson (Rob Milo) tillfrågad att ta en plats i styrelsen för Optagonen AB. Robin har sedan 2018 jobbat som producent för Optagonen och accepterar erbjudandet.

År 2018

En ny styrelse

Optagonen AB växer allt mer. Allt fler skolor och fritidsgårdar intresserar sig för våra workshoppar och vi behöver expandera ytterligare för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Uygar, med en teknisk utbildning, påbörjar digitaliseringen - allt från sociala medier till kundhantering digitaliseras. Samarbetet mellan Uygar och Optagonen blir allt tätare och Uygar erbjuds en plats i styrelsen för att vara med och utveckla verksamheten

Mattias Asserståhl som är en bekant till David blir även erbjuden en plats i styrelsen som suppleant för att utveckla försäljningen. Efter en lyckad lansering av Ubåtssafari får Optagonen en media-boost från bland annat GP, SVT och P4. Resultaten av Ubåtssafari gör att vi blir verifierade som proffsiga och ryktet sprider sig bland skolor och media med utgångspunkt att ”alla” kan låta som trovärdiga popartister.

År 2016 – 2017

Ett avgörande år

När man har byggt upp en fungerande modell med ett fåtal workshoppar i månaden bestämmer man sig för att expandera. Under augusti 2016 kliver Daniel Pagrotsky in som affärsutvecklare/säljare. Daniel Pagrotsky som avslutat sin tjänst som VD på theworldofshoes.com tackar då ja till erbjudandet. Parallellt jobbar man med projektet "Ubåtssafari" med Brunnsbo musikklass i Göteborg tillsammans med Uygar Duzgun (artistnamn Scott Millien) som producerar och mixar låten och efter projektet blir Uygar allt mer involverad i Optagonen.

Artikeln ändrades: 6-jan-2020
Artikeln uppdateras i samband med förändring i organisationen