SAGOTAJM.

INSPIRERA · SKAPA · FÖRÄNDRA

SAGOTAJM – LÄSGLÄDJE FÖR BARN

“Att slåss med troll, befria prinsessor och döda varulvar, det är att leva.”
– August Strindberg

Sagotajm är en författar-workshop där deltagarna lär sig skriva sin egen saga. Läsglädjen väcks till liv och deltagarna får berättelsen publicerad som text och ljudbok på plattformar såsom Spotify, YouTube, Apple Music m.m. Vi spelar in ljudeffekter på plats för att sätta liv i berättelsen och ge en ny dimension i sagorna.

Berättelsen läses in i vår studio av författare för att publiceras som ljudbok. Sagotajm finns även som en online-workshop och är helt digital. Den här typen av workshop fungerar i miljöer där man talar med små bokstäver, som i bibliotek, men fungerar även utmärkt på andra platser som klassrum och är anpassningsbar.

0 / 1

Pedagogiskt lär vi oss hur okomplicerat det är att skriva sagor genom att tänka i enkla banor. Med Sagotajm lär vi oss ett nytt sätt att läsa böcker genom att använda ljud och fantasi.

0 / 2

Barnen samarbetar och bestämmer händelser, ritar
bilder och spelar in ljudeffekter såsom fotspår och
andra effekter för att bygga upp spänning i berättelsen.

0 / 3

Sagan publiceras i vårt online-bibliotek, men kommer också att vara tillgänglig på Spotify, YouTube m.m.
Vi jobbar alltid med att försöka förbättra gemenskapen och lyfta självförtroendet hos deltagarna och hålla skapande-processen levande under hela vår workshop.

Varför Vi Har Workshoppen Sagotajm

Sagotajm är en unik workshop som Optagonen AB erbjuder för att inspirera och engagera barn och ungdomar i kreativt skapande genom sagoberättande. Denna workshop står i direkt relation till syftet med bidrag för läs- och litteraturfrämjande insatser, som är att främja läsning och spridning av litteratur och kulturtidskrifter av hög kvalitet över hela landet.

Genom Sagotajm får deltagarna inte bara möjligheten att utveckla sin förmåga att uttrycka sig genom skrift och tal; de får även chansen att djupdyka i litteraturens värld på ett sätt som stärker deras läsintresse och kreativitet. Workshoppen syftar till att väcka en passion för berättelser och litteratur hos deltagarna, vilket i sin tur bidrar till att främja en livslång läslust och en uppskattning för litteratur av hög kvalitet.

I Sagotajm arbetar vi aktivt med att skapa en miljö där barnen känner sig trygga att utforska och dela sina egna berättelser, vilket stärker deras självförtroende och självkänsla. Denna metod bidrar till att göra litteratur tillgänglig och engagerande för alla, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter av läsning och skrivande.

Vår ambition med Sagotajm är att inte bara stödja barn och ungdomars kreativa och litterära utveckling utan också att bidra till en bredare spridning av kvalitetslitteratur i hela landet. Genom att inspirera nästa generation av läsare och författare, spelar Optagonen AB en aktiv roll i att främja kulturell rikedom och mångfald inom svensk litteratur.

Ger eleverna en förförståelse om hur det är att jobba ihop och gör något tillsammans i grupp, så att alla faktiskt bidrar.

Lärare, Arvidsjaur

Framkalla Framtida Författare med Sagotajm

Sagotajm stärker barns förmåga att berätta historier och uppmuntrar till utforskande av litteraturens värld, vilket direkt anknyter till bibliotekens och skolornas ambitioner att främja läsglädje och skrivkunnighet. Genom att låta barn skapa sina egna sagor, får de inte bara öva på att uttrycka sig genom skrift, men också förstå kraften i berättande. Detta initiativ kopplar samman barnens kreativitet med lärande, vilket öppnar upp för en djupare förståelse och uppskattning för litteratur och skrivande som en konstform.

Sagotajm erbjuder en unik möjlighet för barn att fördjupa sig i litteraturens magi, där de själva blir hjältarna i sina egna berättelser. Genom denna workshop får barnen inte bara utveckla sin skrivförmåga utan också en starkare koppling till läsning och berättelser

Workshopen förbinder kulturellt lärande med teknologi genom att publicera barnens verk på digitala plattformar, vilket gör Sagotajm till en modern och tillgänglig form av kulturell utbildning som främjar läs- och skrivkunnighet bland unga.