SÅNGPEDAGOG.

INSPIRERA · SKAPA · FÖRÄNDRA

SÅNGPEDAGOG.

Hitta er inre röst och ta den till nya höjder med vår workshop

Att sjunga är ett fantastiskt sätt att uttrycka sig på, men många vet inte hur eller var man ska börja. Då är denna workshoppen perfekt. Vi kommer att vägleda deltagarna vad som är rätt för just deras behov. Under workshopen kommer deltagarna att får lära sig sjunga, förbättra sin sång, utveckla en röstteknik, förbättra gehöret eller hålla ett bättre tal. Deltagarna får också lära sig att förbättra varje aspekt av sitt framträdande så dom kan vara på topp i alla tillfällen oavsett vilken situation som dyker upp.

Kom i kontakt med er inre röst och boka denna workshop med oss idag och låt resan börja!

0 / 1

Denna workshop leds av professionella sångpedagoger, som har erfarenheter utav sångtekniker och lär ut hur man använder rösten på bästa sätt. Även om du aldrig använt rösten förut eller om du är erfaren så behöver man alltid slipa på sin teknik. Ett utav de viktigaste momenten i sång är uppvärmning, vilket vi kommer att gå igenom grundläggande.

0 / 2

Alla människor är olika, med olika sorters röster mellan djup och hög pitch (röst). Då jobbar man olika för varje individ, men också när man sjunger i kör, där de olika sjunger på olika sätt för att kombinera till en stor ensemble. Vilket är mäktigt när man sjunger tillsammans i olika stämmor för att bredda kören.

0 / 3

Beroende på hur man valt att lägga upp workshopen, med en elev eller en hel klass så väljer man en låt som man kan framföra tillsammans, detta genom att sjunga i kör eller solo med hjälp utav teknikerna man lärt sig under dagens workshop. Vi kan också hålla ett mindre uppspel för skola, eller dokumentera händelsen via film eller inspelning.

jag har aldrig sett så mycket lycka i så många barns ögon under mina yrkesverksamma år på skolan

Hans Lövgren, Mora kommun