LÅTSKRIVARVERKSTAD.

INSPIRERA · SKAPA · FÖRÄNDRA

LÅTSKRIVARVERKSTAD.

Genom musik som ett verktyg betonar vi hur viktigt det är att våga vara sig själv och väcka skaparprocessen till liv.

Vi använder musik som ett verktyg för att bygga upp självkänslan och pusha deltagarna ut ur komfortzonen. Under en 2,5 timmars workshop får deltagarna skriva en text och sjunga in en egenkomponerad melodi. Efter vårt besök mixas låten i en av våra professionella studior och publiceras efter sex veckor på Spotify, Deezer, Tidal och andra streamingtjänster – Låten blir en bekräftelse och påminnelse om att de har överträffat sig själva.

“Det som troddes vara omöjligt har man nu lyckats skapa. Med rätt verktyg och känsla klarar vi allt”

Se vår informationsvideo för låtskrivarverkstad.

Se vår informativa video där du får en närmare titt på våra workshops och den glädje och kreativitet som eleverna upplever när de skapar egna låtar med vår vägledning. Upptäck stegen i vår låtskrivarprocess, från idéer till inspelning i vår professionella studio. Vårt unika musikpedagogiska program betonar vikten av att vara sig själv och uttrycka sig genom musik. Inspireras av våra engagerade lärare och fantastiska resultat. Klicka här för att se vår video och kontakta oss för frågor eller bokningar.

0 / 1

Vi går igenom konsten att skriva låttexter och delar med oss av branschinsikter som hjälper deltagarna att nå framgång med sina texter. Det är en tillgänglig teori som är enkel att förstå och kan appliceras av alla, oavsett tidigare erfarenhet.

0 / 2

Varje workshop är unik och varje deltagare är individuell. Våra instruktörer är tränade att anpassa sig efter varje situation och betraktar varje deltagare som en artist. De är högt professionella och skickliga i sitt tillvägagångssätt.

0 / 3

Inspelningen utgör en känslig och betydelsefull del av vår workshop där deltagaren öppnar upp sig och uttrycker sina känslor, samtidigt som självkänslan utmanas inför sina klasskamrater. Dessutom kan det vara den första gången deltagaren faktiskt hör sin egen röst, vilket kan vara en mycket personlig och tankeväckande upplevelse.

jag har aldrig sett så mycket lycka i så många barns ögon under mina yrkesverksamma år på skolan

Hans Lövgren, Mora kommun

Hur lång är en Workshop?

En workshop är ungefär 2,5 timmar lång.

Kan ni vara här mer än 1 dag ?

Ja, allt från 1 dag till flera veckor. För att behålla kvalitén är det optimalt att köra max 25 personer per workshop. Självklart kan detta anpassas efter behov.

Hur går en workshop till ?

Med glädje och bra pepp skapar vi tillsammans med eleverna trovärdiga låtar innehållande vers, brygga och refräng som vi sedan färdigställer till kompletta låtar att kunna lyssna på.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Några krav på lokal ?

Nej, Vi kan vara i alla typer av lokaler så länge det finns ljud ut. Om det skulle saknas ljud löser vi det på något sätt.

Tillkommer det materialkostnader?

Nej, Våra musiker/inspiratörer tar med sig all nödvändig utrustning som behövs för att utföra workshoppen.

Hur betonar vi genom musik?

Genom musik som ett verktyg betonar vi hur viktigt det är att våga vara sig själv och väcka skaparprocessen till liv.

Hur lär vi deltagarna att skriva en låttext?

Vi går igenom hur man skriver en låttext och lär deltagarna branschhemligheter för att få dem att lyckas med sina låttexter.

Hur skiljer sig workshops åt?

Alla workshops skiljer sig och alla elever är unika. Våra utövare är tränade till att alltid anpassa sig efter situationen och behandlar alla som artister och är mycket proffsiga i sina utföranden.

Vad innebär skapande skola-programmet?

Skapande skola-programmet syftar till att integrera konstnärliga och kreativa aktiviteter i skolmiljön för att främja elevernas lärande och personliga utveckling. Genom olika konstformer, såsom musik, dans och bildkonst, stimuleras elevernas kreativitet och självuttryck.

Hur kan vår skola delta i skapande skola-programmet?

För att delta i Skapande skola-programmet kan du kontakta oss för att diskutera era önskemål och behov. Vi kan anpassa workshops och aktiviteter för att passa er skola och elevernas åldrar och intressen.

Vad innebär en social anpassad grundskola?

En social anpassad grundskola fokuserar på att skapa en trygg och inkluderande miljö där elever med olika behov och förutsättningar kan trivas och nå sin fulla potential. Det inkluderar anpassningar och stödåtgärder för att främja elevernas sociala utveckling, lärande och delaktighet.

Hur kan ni stödja vår socialt anpassade grundskola?

Vi kan erbjuda specialanpassade musik- och konstrelaterade aktiviteter och workshops som främjar socialt samspel, självkänsla och uttryck för eleverna i er socialt anpassade grundskola. Kontakta oss för att diskutera era behov och önskemål så kan vi skräddarsy ett program som passar er skola.

Finns det några kostnader för att delta i Skapande skola eller för stöd till en social anpassad grundskola?

Kostnaderna för att delta i Skapande skola-programmet eller för att få stöd till en socialt anpassad grundskola kan variera beroende på era specifika behov och önskemål. Kontakta oss för att få mer information om kostnader och för att diskutera hur vi kan anpassa oss till ert budgetutrymme.