SPOKEN WORDS - UNGA RÖSTER.

INSPIRERA · SKAPA · FÖRÄNDRA

SPOKEN WORDS – UNGA RÖSTER.

Här får eleverna säga sitt, på det sätt dem vill. Att våga uttrycka sig och sätta ord på viktiga änmnen, som anses pinsamt att visa att man bryr sig om.

Fotpedaler och en dator används för att på plats skapa musikaliska loopar och ljudlandskap av gitarrer och andra instrument. En unik musikalisk bakgrund som eleverna får i uppdrag att skriva kärnfulla textrader till.

ANPASSNINGSBAR.
Fokus är på deras egna tankar och uttryck. Ni som lärare kan påverka inriktningen genom att i förväg önska ett tema vi ska arbeta utifrån. Eleverna påverkar genom att under workshoppen aktivt välja riktning för musik och uttryck.

0 / 1

Vi inleder med att prata om företeelsen “Spoken words”, likheter och skillnader mellan klassisk poesi, rap och “vanliga” låttexter. Vi demonstrerar hur det kan låta
på en hög nivå för att inspirera till ambitiösa insatser
och för att visa att det kan bli bra även om man inte
är ett språkgeni.

0 / 2

I mindre grupper resonerar man nu om vilka aktuella ämnen man vill ta upp. Tillsammans tar eleverna beslut om hur berättelsen ska ta form och utbyter meningar
om de val man gör. Vi kommer också dela ut frågor som deltagarna diskuterar i grupp och presenterar.

0 / 3

När texterna är färdigskrivna och vi är överens får dem som vill bidra med inläsning och inspelning i våran portabla musikstudio som vi har med oss.

Jag har aldrig sett något liknande av den här dimensionen under min 40 år i svensk skola.

Janne Nordqvist, musiklärare på Hässelby Villastads skola.