Skapande skola

Långsiktig integrering av kulturella och konstnärliga uttryck
Bidragets syfte att medverka till långsiktig integrering nås genom de faktiska Skapande skola-projekten som genomförs i samarbete mellan skolan, förskolan och professionella kulturaktörer. Projekten ska ha fokus på elevers eget skapande inom konstområdet och ska ge dem möjlighet att fördjupa sig i och utforska konstnärliga uttryck som en del i undervisningen. De professionella kulturaktörerna bidrar med sin kunskap och erfarenhet med den konstnärliga ingången och ger inspiration till nya arbetssätt och ingångar för pedagogerna. På sikt medverkar detta till att konstnärliga metoder och arbetssätt integreras i undervisningen och utveckla skolans och förskolans eget arbete med konst, kultur och estetiska lärprocesser.

 

Källa: kulturradet.se

Följ våran resa ! 

X
Nyhetsbrev