Unga Röster – Sala (Spoken Words för tänkande och känslor.)

mars 20, 2023 owpeter

Unga Röster – Sala (Spoken Words för tänkande och känslor.)

Sala Kommun

Det är premiär för Unga Röster (Spoken Words) i Sala kommun. Unga Röster är vår omdöpning av “Spoken Words” som en grupp ungdomar som har arbetat tillsammans för att producera en unik och kraftfull “spoken words-upplevelse”. Deras premiäruppträdande är ett uttryck för deras kreativitet, passion och röst.

Vad är Spoken Words?

Spoken Words är en form av poesi som betonar det talade ordet och dess kraftfulla förmåga att påverka människor. Det är en genre som har vuxit i popularitet under de senaste åren, särskilt bland unga människor som vill uttrycka sig på ett annorlunda sätt. Men Spoken Words kan även användas för att skapa en positiv och inkluderande klassmiljö. Lärare kan använda “Spoken Words” för att visa att de är öppna för olika perspektiv och uppmuntra eleverna att uttrycka sina åsikter och idéer. Det kan också hjälpa till att bygga relationer mellan lärare och elever och öka elevernas förtroende för sina lärare. Det kan hjälpa eleverna att känna sig sedda och höra, och därigenom öka deras självförtroende och engagemang i lärandet. Att använda “Spoken Words” innebär också att ge konstruktiv feedback och beröm, vilket kan hjälpa eleverna att känna sig uppskattade och inspirerade.

Vi tror att Unga Röster (Spoken Words) kommer att göra ett stort intryck på sin publik. Deras ord och röster kommer att få folk att tänka och känna, och förhoppningsvis inspirera dem.

Lyssna på Unga Röster – Sala här.

 

,,,,,,,,,,,,,