Optagonerna & Jompa

november 8, 2021 owpeter

Optagonerna & Jompa

Unga rör sig för lite och detta vill vi ändra på

Majoriteten av barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite och sitter stilla för mycket. En grupp motionerar knappt alls, varken i skolan eller på fritiden.
Barn är stilla i snitt 70 procent av sin vakna tid, visar en studie från Folkhälsomyndigheten. En annan undersökning från Folkhälsomyndigheten där skolelever har burit aktivitetsmätare där resultaten visar ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, mindre stresskänslor och ett bättre mående.
Regelbunden fysisk aktivitet har en mängd positiva hälsoeffekter, både fysiska och psykiska. Effekterna har visats i en rad vetenskapliga studier och kan ses på bland annat kondition, balans, styrka, BMI, sömnkvalitet och koncentrationsförmåga.

För att få positiva effekter på hälsan bör unga ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning, enligt den svenska läkarkårens rekommendationer. I det ingår allt från att cykla till skolan, lek på raster till tävlingsidrott på fritiden.
Men bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når den nivån. Det visar en studie av närmare 1 700 barn och ungdomars rörelse i skolan och på fritiden

Därför har Optagonerna samarbetat med Jompa och släppt tre stycken rörelsemusik låtar på Youtube och Spotify som lärare kan använda som hjälpmedel för att få in mikropauser och få in mer rörelse under, mellan och efter lektionerna. Vi har tillsammans med Jompa även släppt en avslappnings video som används för att varva ner och lära eleverna att slappna av.

Här nedan kan ni kolla på videorna.

 

,,,,,,,,,