Nu kan du söka skapande skola bildrag

januari 10, 2023 owpeter

Nu kan du söka skapande skola bildrag

Ansökningstiden är nu öppen.

Vill du ge dina elever tillgång till en mängd olika kreativa och kulturella upplevelser? Den svenska regeringen erbjuder ett bidrag för att hjälpa till att integrera konst och kultur i grundskolan! Detta bidrag, som kallas Skapande Skola-bidraget, kommer att ge eleverna möjlighet att utforska olika konstformer och utveckla sin egen kreativitet.

Ansökningstiden för detta bidrag är öppen nu, från den 10 januari till den 7 februari 2023. Skolorna kan ansöka om bidrag för att deras elever ska kunna interagera med professionella kulturaktörer samt delta i kreativa aktiviteter. Med det här bidraget kan eleverna uppleva förståelse för professionella konstnärliga och kulturella uttryck, lära sig att uttrycka sig konstnärligt och utforska sina egna talanger.

Mer information om hur man ansöker om detta bidrag finns på Kulturådets hemisda. Där kan du läsa mer om kraven för att ansöka, kriterier för stödberättigande, hur mycket bidrag som finns tillgängligt och annan användbar information.

De skolor som lyckas få detta bidrag kommer att dra stor nytta av dess långsiktiga effekter – eleverna kommer att få möjlighet att uttrycka sig kreativt i en miljö som uppmuntrar dem att observera, diskutera och reflektera över sina erfarenheter. Genom att exponeras för olika former av konst och kultur kan de få en större förståelse och uppskattning för området samtidigt som de utvecklar sin kreativa förmåga.

Det är viktigt att skolorna drar nytta av bidrag som dessa när de dyker upp eftersom de inte kommer ofta. Förutom att ge eleverna fler möjligheter kan det också leda till en djupare integrering av konst och kultur i skolorna i allmänhet – något som vi alla bör sträva efter!

,,,,,,,,,,