``Jag har aldrig sett så mycket lycka i så många barns ögon``

Optagonen Workshops är en utbildningsverksamhet som arbetar tillsammans med etablerade artister, kreatörer & inspiratörer för att ge tillbaka till samhället utan filter. Vi kan stolt säga att våra workshoppar har genomförts i över 150 kommuner och vi har bara börjat!

Vi erbjuder meningsfulla workshoppar till skolor, fritidsgårdar och bibliotek genom att använda kultur och kreativitet som ett verktyg för att främja självkänslan och väcka den kreativa processen till liv hos unga.

||  Dessutom kvalitetssäkrade av: Tv4 Nyheter | Landet Runt | P4 | P4 Radio | SVT Nyheter och många fler !

Optagonen, Landets ledande kulturaktörer

Vad säger andra ?

Med över 500 workshoppar bakom oss i över 150 kommuner har vi nedan samlat några utvalda recensioner från lärare, kulturchefer och elever.

Kvalitetssäkrade Workshops

Vi får ständigt positiv feedback från lärare, rektorer och kulturansvariga men även från media som SVT, TV4, Landet Runt, P3 och många fler. Det är så underbart att se och höra hur mycket vårt arbete har bidragit till deltagarnas liv. Vi är glada och hedrade över att vi kan fortsätta att skapa en positiv skillnad med våra workshoppar. Nedan kan du ta del av elevernas egna ord och höra hur de upplevde våra workshoppar.

Skriv till oss

Vi är här för att hjälpa dig att få ut det mesta av er workshop! Våra workshoppar är flexibla, vilket innebär att de lätt kan passa in i skolans egna temadagar. Fråga oss om ett förutsättningslöst upplägg.

SENASTE NYTT.

Vår blogg är den bästa platsen att hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna från våra workshoppar och låtsläpp. Vi uppdaterar bloggen regelbundet så att du alltid kan vara först med att få reda på de senaste händelserna. Om du någonsin befinner dig på samma plats som våra workshoppar, tveka inte att hälsa på!

Vi är stolta över att driva en verksamhet som värnar om miljön och hållbarheten i allt vi gör. Besluten tas från ett miljövänligt synsätt och vi arbetar aktivt för att minska våra effekter på naturen. Vi är fast beslutna att ta ansvar för vårt miljöavtryck och bidra till ett bättre, mer hållbart samhälle.Läs mer

FRÅGOR & SVAR.

Vår blogg är den bästa platsen att hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna från våra workshoppar och låtsläpp. Vi uppdaterar bloggen regelbundet så att du alltid kan vara först med att få reda på de senaste händelserna. Om du någonsin befinner dig på samma plats som våra workshoppar, tveka inte att hälsa på!

Vad är Optagonen Workshops?

Optagonen Workshops är ett initiativ som erbjuder kreativa och musikinriktade workshops för skolor, fritidsgårdar och bibliotek. Vi använder musik och andra kulturformer som verktyg för att inspirera och stärka ungas självkänsla.

Vilka typer av workshops erbjuder ni?

Vi erbjuder en rad workshops inklusive låtskrivarverkstad, dans, podcast, musikvideo-produktion och många fler. Varje workshop är designad för att främja kreativitet och samarbete bland deltagarna.

Hur långa är era workshops?

Varje workshop varar i 2.5 timmar, och vi kan anpassa längden beroende på kundens behov och önskemål.

Kan workshops anpassas efter våra specifika behov?

Absolut, vi anpassar våra workshops för att möta era specifika önskemål och behov. Vi kan skräddarsy innehållet för att passa olika åldersgrupper och teman.

Är workshops endast tillgängliga på svenska?

Våra workshops erbjuds huvudsakligen på svenska, men vi kan också erbjuda dem på engelska eller andra språk vid förfrågan.

Hur bokar jag en workshop?

För att boka en workshop, besök vår hemsida eller kontakta oss direkt via e-post eller telefon. Vi hjälper er gärna med att planera och anpassa en workshop efter era önskemål.

Vilka är målgruppen för era workshops?

Våra workshops är utformade för barn och ungdomar mellan 5 och 18 år. Vi har program som passar olika åldersgrupper och erfarenhetsnivåer.

Är Optagonen Workshops tillgängligt för skolor utanför storstadsområdena?

Ja, vi strävar efter att göra våra workshops tillgängliga för skolor och organisationer över hela landet, inklusive de som ligger utanför storstadsområden.

Kan workshops genomföras digitalt?

Vi erbjuder även digitala workshops som kan genomföras online via plattformar som Zoom eller Teams, vilket gör det möjligt för deltagare från olika platser att delta aktivt.

Vilken utrustning behövs för att delta i en digital workshop?

För att delta i en digital workshop behövs en dator med internetanslutning, webbkamera, mikrofon och högtalare. Vi ser till att tekniken är enkel och tillgänglig för alla deltagare.

Hur stödjer era workshops elevernas lärande?

Våra workshops är utformade för att komplettera den traditionella utbildningen genom att erbjuda praktisk lärande, främja kreativitet, förbättra samarbetsförmåga och stärka elevernas självkänsla och självförtroende.

Är det möjligt att få en skräddarsydd workshop för ett speciellt evenemang?

Ja, vi kan skräddarsy workshops för speciella evenemang som skolavslutningar, temadagar eller kulturfestivaler. Kontakta oss för att diskutera era idéer och behov.

Finns det möjlighet till uppföljning efter genomförd workshop?

Ja, vi erbjuder uppföljning och utvärdering efter varje workshop för att säkerställa att målen uppnåtts och för att samla in feedback för framtida förbättringar.

Hur hanteras barns och ungdomars integritet under workshops?

Barns och ungdomars integritet är av yttersta vikt för oss. Vi följer GDPR och andra relevanta lagar och förordningar för att skydda deltagarnas personuppgifter och integritet.

Vad gör ni för att inkludera barn med särskilda behov?

Vi strävar efter att göra våra workshops tillgängliga och inkluderande för alla. Det inkluderar att anpassa aktiviteter så att de är tillgängliga för barn med särskilda behov. Vi uppmuntrar en dialog före workshoppen för att kunna anpassa oss efter varje deltagares behov.

Kan ni anordna workshops på helger?

Ja, vi kan anordna workshops på helger och andra tider som passar er verksamhet eller evenemang bäst.

Vilken återkoppling har ni fått från tidigare deltagare?

Vi har fått mycket positiv återkoppling från tidigare deltagare som uppskattar möjligheten att uttrycka sig kreativt, lära sig nya färdigheter och förbättra sin självkänsla. Många uttrycker att de känner sig mer självsäkra och inspirerade efter våra workshops.

Vilka är de vanligaste målen med era workshops?

De vanligaste målen med våra workshops är att främja kreativt uttryck, förbättra samarbetsförmåga, stärka självkänsla och självförtroende samt att erbjuda en rolig och lärorik upplevelse för deltagarna.

Hur bidrar era workshops till gemenskap och inkludering?

Genom att arbeta tillsammans i grupp och uppmuntra till ömsesidig respekt och förståelse, bidrar våra workshops till att bygga gemenskap och inkludering bland deltagarna. Vi fokuserar på att alla ska känna sig välkomna och värderade.

Hur kan jag stödja Optagonen Workshops?

Du kan stödja oss genom att boka en workshop, sprida ordet om våra tjänster, eller genom att bidra med donationer som hjälper oss att fortsätta erbjuda kvalitativa och tillgängliga kreativa upplevelser för barn och ungdomar.