About Brooklyn

Om Peter Andersson

Peter Andersson är uppvuxen och bosatt i Alingsås. Redan från tidig ålder har han varit intresserad av musik, detaljarbete och konst; hans mamma var konstnär och gjorde många DIY-projekt (do it yourself). Peter har ärvt denna kreativa sida från henne vilket han är mycket tacksam för då det har hjälpt honom enormt under hans uppväxt.

Det var inte så konstigt att musik och slöjd var dom ämnen i skolan som jag tyckte bäst om och det speglades i mina betyg. På gymnasiet gick jag Teknisk yrkesutbildning där jag fick mycket nytta utav min kreativa sida. Det var oftast mycket jobb med programmering av komplicerade maskiner men jag fastnade främst för arbeten där man inte var beroende en maskin för att utföra jobben. Det roligaste ämnen som jag tyckte att vi hade var svets, sandgjutning och smide. Framförallt var smide det ämne jag fastnade mest för. Det var en fantastiskt möjlighet vi fick då vi i Alingsås har en utav Sveriges bästa konstsmed som vi fick möjligheten av att ha som lärare. Även min farfar var smed så det är något som funnits i skäkten. Jag lärde mig väldigt mycket hur själva processen från idé till verklighet går till under utbildningen.

Efter gymnasiet var dock en mycket svår tid då det inträffade jobbiga livshändelser som har ändrat min syn på livet och mitt fokus efter detta så har jag strävat efter att hjälpa och inspirera andra genom kreativt arbete. Den kreativa sida har varit bra på många sätt och jag tar ofta fram den kreativa sidan när jag vill fly vardagen genom att påbörja ett nytt projekt som man har velat göra en lång tid eller damma av något gammalt som man har lagt åt sidan. Att arbeta med musik, konst eller detaljarbete så är min erfarenhet att man lär sig problemlösning, planering, tålamod och att man lär sig av sina misstag. Mestadels gör jag listor för projekt som jag vill genomföra. Detta kan vara skrämmande men genom att bryta ner problemen i smådelar så kommer det att hjälpa dig organisera dina tankar, men det kan också tvinga dig att konfrontera djupet av din okunnighet. Det är en fantastisk resa och kännsla när man går från en idé i tills man har den klar i handen. Att tända lågan för kreativitet och hjälpa unga att bekämpa den psykiska ohälsan är något som jag brinner starkt för. Jag tror att ha ett kreativt tänk och skapa saker hjälper en mycket med sitt självförtroendet och självkänslan. För att citera Mary Lou Cook

“Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes and having fun”

Jag fick den fantastiska möjligheten 2021 att jobba hos Optagonen AB som Kommunikatör / PR och stortrivs med detta då vi alla här har en vision att minska den psykiska ohälsan unga och vill stärka deras självförtroende genom att inspirera genom nya idéer, skapande, problemlösning och aktivera den kreativa sidan hos dom.

About Brooklyn